15 Jul 2012 06:48

Kepang Rambut, Tradisi yang Terlupakan

Mengepang rambut dahulu biasa digunakan orangtua untuk menjalin hubungan yang positif dengan buah hati mereka. Kegiatan ini juga digunakan orangtua dalam memberikan nasihat.